Skip to content

Privacyverklaring IJsclub Algemeen Belang

1.Privacy gegevens in bezit ijsclub.

 • Namen
 • Adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankgegevens

2. Wie hebben toegang tot welke informatie.

 • Namen : Secretaris en Penningmeester
 • Adressen : Secretaris en Penningmeester
 • Telefoonnummers : Secretaris en Penningmeester
 • E-mailadressen : Secretaris, Penningmeester en Overige bestuursleden
 • Bankgegevens : Penningmeester

3. Overige zaken.

Alle computers van bestuursleden waar digitale informatie aangaande ijsclub is opgeslagen beschikken over een actueel virus scan programma.

Hoe borgen wij dat deze informatie niet bekend wordt bij anderen, waar betreffende persoon geen toestemming voor heeft gegeven?

 • Namen, adressen en telefoonnummers: secretaris en penningmeester hebben deze informatie opgeslagen in hard copy en digitaal. De hard copy map is alleen toegankelijk voor secretaris en penningmeester en ook zo opgeborgen. De digitale versie staat in een map op de computer van de secretaris en penningmeester en is slechts voor hen toegankelijk.
 • E-mail adressen: deze zijn beschikbaar voor alle bestuursleden. De adressen mogen niet gedeeld worden zonder dat betreffende persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Mailingen naar alle leden worden gedaan door iedereen in bcc kopie variant van outlook te mailen.
 • Bankgegevens: deze staan zowel in hard copy als digitaal opgeslagen bij de penningmeester. Alleen de penningmeester heeft toegang tot die gegevens en mogen met niemand anders gedeeld worden.

4. Vernietigen gegevens.

Zodra een persoon zijn of haar lidmaatschap opzegt zullen alle relevante privacy gegevens worden vernietigd. De hard copy wordt versnipperd en de digitale gegevens worden verwijderd van de computers waar deze opstaan. De secretaris en penningmeester zijn hier verantwoordelijk voor.