Skip to content

Nieuwsbrief IJsclub Algemeen Belang

  • by

Onlangs is er een nieuwsbrief verspreid in Oost en West-Graftdijk. Middels deze nieuwsbrief willen wij een ieder graag op de hoogte stellen van de bezigheden en activiteiten van onze ijsclub.

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Aanmelden is heel simpel via de QR code welke is toegevoegd in de nieuwsbrief.

Ook nodigen wij iedereen uit om mee te gaan schaatsen op de snelste ijsbaan van Nederland “THIALF” op 4 januari.